APV1000

Drain body Ø50, side outlet

APV2000

Drain body Ø50/75, straight outlet

APV3000

Drain body Ø50/75, side outlet

APV4000

Drain body Ø50/75, straight outlet

APV5000

Drain body Ø50, side outlet

APV6000

Drain body Ø50, straight outlet

APV7000

Drain body Ø50, side outlet

APV0100

Drain throat, grid 105 × 105 grey

APV0200

Drain throat, grid 150 × 150 grey

APV0300

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0400

Drain throat, grid 150 × 150 stainless steel

APV0500

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0600

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0700

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0800

Drain throat extension piece Ø105

APV0900

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel for APV26, APV26C

APV0010

Wet odour trap

APV0020

Combined odour trap SMART

APV0030

Dry odour trap

APV0050

Wet odour trap for APV26